REPI - Fundacja Rozwoju Edukacji - Pracy - Integracji
GŁÓWNAAKTUALNOŚCIO FUNDACJI1%WARSZTATJAK POMÓC?KONTAKT
  O FUNDACJI  
     
 

Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji zajmuje się budzeniem aktywności i wspieraniem rozwoju osób, organizacji i społeczności lokalnych. Zależy nam na tym, aby każda osoba czy organizacja mogła w pełni wykorzystywać swój potencjał osiągając pełnię rozwoju. 

Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy minister do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Prezydent Miasta Tarnowa.

Misją Fundacji jest budzenie aktywności i wspieranie rozwoju obywateli, organizacji i społeczności lokalnych.

Naszą misję realizujemy poprzez trzy rodzaje działań. Pracujemy w społeczności lokalnej na rzecz zwiększenia świadomości wartości osób z niepełnosprawnościami. Organizujemy konferencje, kampanie informacyjne, wydarzenia integracyjne. W trakcie działań ciągłych i projektowych przygotowujemy osoby niepełnosprawne do poszukiwania i podejmowania pracy. Organizujemy wydarzenia sportowe i integracyjne na skalę lokalną i ogólnopolską. 

Działamy od 2009 roku. Naszym wsparciem rocznie obejmujemy około 300 osób z Tarnowa, powiatu i Polski. Rocznie przeznaczamy na nasze działania ponad milion złotych.

Celami Fundacji są:

1. Wszechstronny rozwój osób i grup, w tym upowszechnianie równości szans.
2. Rehabilitacja społeczna oraz integracja jednostek, środowisk, społeczności.
3. Aktywizacja i rehabilitacja zawodowa.
4. Edukacja i wychowywanie dzieci, młodzieży i dorosłych.

Fundacja prowadzi działalność:

1. Nieodpłatną pożytku publicznego.
2. Odpłatną pożytku publicznego.
3. Działalność gospodarczą.

Statut Fundacji REPI
Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Fundacji PDF

Rozwój edukacji

W zakresie rozwoju edukacji Fundacja m. in:

 • organizowała w Tarnowie pięć ogólnopolskich konferencji naukowych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata nauki, teoretyków i praktyków:
  - „Lekarz – pedagog – obywatel. Janusz Korczak: wczoraj i dziś”,
  - „Wychowanie w kształtowaniu etosu regionalnego”,
  - „Nauczyciel w społecznej animacji osób z niepełną sprawnością”,
  - „Edukacja – prawo – praca w życiu osób niepełnosprawnych”,
  - „Praca w przestrzeni życia osób niepełnosprawnych”,

 • Wydała dwie pozycje książkowe:
  - „Niepełnosprawność – społeczeństwo – wychowanie”,
  - „Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w trosce o człowieka”.
  W przygotowaniu są kolejne dwie.

 • pozyskuje i przekazuje książki dla tarnowskich bibliotek,

 • uzyskała patronat naukowy nad swoimi działaniami dwóch uczelni – Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej z Gdańska,

 • Aktywnie i wszechstronnie wspiera rozwój swoich pracowników,

 • Prowadzi w atrakcyjny edukację osób z niepełną sprawnością kładąc nacisk na łączenie tradycji z nowoczesnością.

Rozwój pracy

Fundacja prowadzi i deleguje na kursy i szkolenia zawodowe osoby z niepełną sprawnością, co zwiększa ich szanse na rynku pracy, kursach i szkolenia dla osób z niepełną sprawnością.

Rozwój integracji

Fundacja prowadzi bezpłatną terapię i rehabilitację w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II przy ulicy Hodowlanej 6 dla 45 osób z niepełną sprawnością w sferze intelektu. Warsztat prowadzi terapię i rehabilitację społeczną, zawodową i ruchową.

Bliższe informacje na stronie www.wtzjp2.pl

Podopieczni Fundacji biorą udział w szeregu imprezach, konkursach i festiwalach także integracyjnych, sportowych, prezentujących ich ogromny potencjał.

Fundacja organizuje także zawody sportowe:

 • Ogólnopolski Mityng Pływacki Osób z Niepełną Sprawnością,
 • Ogólnopolskie Zawody Wspinaczkowe.
 

Zarząd Fundacji REPI

Tomasz Eliasz Wardzała
Marcin Pertkiewicz

Komisja Rewizyjna Fundacji REPI

Rafał Balawejder
Tomasz Cholewa
Katarzyna Grab

 
     
   
Sprawozdania Fundacji REPI
 
Sprawozdanie z działalności za rok 2017 PDF
Sprawozdanie finansowe za rok 2017 PDF
   
Sprawozdanie z działalności za rok 2016 PDF
Sprawozdanie finansowe za rok 2016 PDF
   
Sprawozdanie z działalności za rok 2015 PDF
Sprawozdanie finansowe za rok 2015 PDF
   
Sprawozdanie z działalności za rok 2014 PDF
Sprawozdanie finansowe za rok 2014 PDF
   
Sprawozdanie z działalności za rok 2013 PDF
Sprawozdanie finansowe za rok 2013 PDF
   
Sprawozdanie z działalności za rok 2012 PDF
Sprawozdanie finansowe za rok 2012PDF
   
Sprawozdanie z działalności za rok 2011 PDF
Sprawozdanie finansowe za rok 2011 PDF
   
Sprawozdanie z działalności za rok 2010 PDF
Sprawozdanie finansowe za rok 2010 PDF
   
Sprawozdanie z działalności za rok 2009 PDF
Sprawozdanie finansowe za rok 2009 PDF
   
 
       
GŁÓWNA | AKTUALNOŚCI | O FUNDACJI | JEDEN PROCENT | WARSZTAT | JAK POMÓC | KONTAKT