Aktualności

„Elementy Magiczne” Wojciecha Sanka

Najnowsza książka Wojciecha Sanka pt. „Elementy Magiczne” jest już dostępna w sprzedaży. Autor postanowił przekazać całość dochodu ze sprzedaży wydawnictwa na rzecz Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji. Serdecznie dziękujemy! Wieczór autorski połączony z wystawą prac Artysty miał miejsce w ciężkowickim Ratuszu w sobotę, 11 marca 2023 r. Na wydarzenie przybyło tak wiele osób, że zabrakło dla wszystkich miejsc. Książkę można zakupić w sklepie Fundacji REPI. To klient decyduje ile zapłaci za książkę. Wartość wydrukowania jednego egzemplarza książki to 30,00 zł. Taka cena została ustawiona w sklepie internetowym. Jeśli klient będzie chciał zwiększyć wartość swojej cegiełki będzie mógł wpłacić darowiznę na rachunek bankowy Fundacji REPI o numerze 75 1940 1076 3077 8724 0000 0000. Przychód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na wydatki inwestycyjne w Fundacji REPI i prowadzonym przez nią Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II.

Czytaj dalej »

Program Zajęcia Klubowe w WTZ

W Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie zajęcia klubowe organizowane są od lutego 2020 r. Celem Zajęć klubowych w WTZ jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Zajęcia klubowe odbywają się dwa razy w tygodniu w godz. 8.00-14.00 prowadzone są za pomocą indywidualnych i grupowych metod pracy. Od 16 lutego odbywa się kolejna edycja programu. W Zajęciach Klubowych mogą wziąć osoby spełniające warunki: Zajęcia klubowe prowadzone są w pracowniach terapeutycznych. Podczas zajęć w pracowniach terapii zajęciowej klubowicze poznają różnorodne techniki i metody pracy. Wykonują przydzielone zadania nabywają psychofizyczne sprawności oraz podstawowe i specjalistyczne umiejętności zawodowe. Rozwijają sprawność manualną. Kształtują umiejętność ekonomicznego gospodarowania materiałem oraz bezpiecznego posługiwania się narzędziami, przyborami i urządzeniami znajdującymi się w danej pracowni. Uczestnicy zajęć biorą udział w działaniach w zakresie aktywizacji społecznej: Udział w zajęciach klubowych jest bezpłatny.

Czytaj dalej »

Kupimy hafciarkę – złóż ofertę

Fundacja REPI zaprasza do składania ofert na dostawę hafciarki 15-igłowej do użytku profesjonalnego. Fundacja REPI zaprasza do składania ofert na dostawę hafciarki 15-igłowej do użytku profesjonalnego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II mieszczącego się przy ulicy Hodowlanej 6 w Tarnowie. Specyfikacja zamówienia znajduje się: tutaj (plik .pdf do pobrania). Formularz oferty wraz z oświadczeniami znajduje się: tutaj (plik .doc do pobrania). Termin składania ofert mija 27 grudnia 2022 r. o godzinie 14:00. Zamówienie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie kosztów dostosowania pomieszczeń i wyposażenia WTZJP2 nr AN/001/D z dnia 2022-11-09 dotyczącej projektu pt. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO WER 2014-2020 Działanie 2.6. Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Czytaj dalej »

WTZJP2 liderem przedsiębiorczości społecznej

Praca Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II Fundacji REPI została doceniona i wyróżniona w Konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej w kategorii Podmiot Reintegracyjny Roku. Nagrodę przyznano za promowanie idei zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w środowisku samorządowym. Kierownik Warsztatu Tomasz Eliasz Wardzała, po ogłoszeniu wyników tej kategorii konkursu, nie kryjąc wzruszenia, powiedział: – Dziękuję moim współpracownikom, uczestnikom i ich rodzicom i opiekunom, za wspólną pracę dającą zadowalające rezultaty. Dziękuję członkom Kapituły Konkursu w imieniu tych osób za dostrzeżenie efektów naszej wspólnej, synergicznej pracy. I dodał: – Szkolimy mistrzów przez rozwój, edukację, pracę, integrację. Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Fundacji REPI – Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji prowadzi zajęcia aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością (np. intelektualną, psychiczną, spektrum Aspergera i in.). W 11 pracowniach terapii zajęciowej, rehabilitacji i psychologicznej szkoli mistrzów – wspiera uczestników zajęć w nabywaniu lub udoskonalaniu wiedzy, umiejętności, kompetencji do szczęśliwego życia osobistego i zawodowego. W pracy WTZJP2 doceniono wieloaspektową jego działalność w zakresie promocji zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Zaczyna się to od diagnozy możliwości uczestnika. Następnie uczestnicy posyłani są na kursy kwalifikacyjne kończące się egzaminami państwowymi. Później mają treningi pracy – Warsztat zorganizował system praktyk wewnętrznych i zewnętrznych, w czasie których uczestnicy uczą się wykonywać pracę na różnych stanowiskach, pomocniczych, wytwórczych, obsługowych, usługowych. Wykonują je z trenerami pracy, a następnie samodzielnie. Za dodatkowe zaangażowanie uczestnicy otrzymują dodatkowe pieniądze w ramach treningu ekonomicznego. Konkurs od 11. lat organizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie po to, by wyróżnić i wesprzeć przedsiębiorstwa społeczne, przedsiębiorstwa i

Czytaj dalej »

Kupimy instalację fotowoltaiczną – złóż ofertę

Fundacja REPI zaprasza do składania ofert na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej. Fundacja REPI zaprasza do składania ofert na rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej na budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II mieszczącego się przy ulicy Hodowlanej 6 w Tarnowie. Specyfikacja zamówienia znajduje się: tutaj (plik .pdf do pobrania). Formularz oferty wraz z oświadczeniami znajduje się: tutaj (plik .doc do pobrania). Termin składania ofert mija 01 grudnia 2022 r. o godzinie 14:00.

Czytaj dalej »

Awaria serwera – budowanie nowej strony

Niestety serwer, na którym były umieszczone strony Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II zepsuł się. Spowodowało to, że straciliśmy obie strony. Dlatego tworzona na nowo strona Fundacji REPI jest zapełniona w minimalnym stopniu, a strona Warsztatu przekierowuje na stronę na Facebooku. Potrzebujemy czasu, aby wszystko uzupełnić. Prosimy o cierpliwość.

Czytaj dalej »

Prezes Fundacji REPI nominowany do nagrody Amicus Hominum

Pan dr Tomasz Eliasz Wardzała, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji, został nominowany do Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”, edycja XVI, rok 2021 w kategorii Polityka społeczna i prorodzinna, pomoc osobom z niepełnosprawnościami. Działalność Pana Tomasza E. Wardzały związana jest z człowiekiem, którego widzi jako podmiot działań. Wychodzi on z założenia, że nie jest dobrze dawać większe znaczenie przymiotnikowi „niepełnosprawny” niż rzeczownikowi „osoba”. Pan Tomasz E. Wardzała tworzył i prowadzi miejsca, które nadają godność osobie (z niepełnosprawnością), przywraca nadzieję na jej pełny udział w życiu społecznym i daje spokój jej opiekunom, pewność, że poradzą sobie, gdy ich zabraknie. Pan Tomasz E. Wardzała był kierownikiem jednego z warsztatów terapii zajęciowej. Doszedł tam do wniosku, że potrzebny jest nowy. Tak powstało wymyślone przez niego Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro wraz z prowadzonymi formami wsparcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów z niepełnosprawnościami. Nie zapomniał też o najważniejszym… rodzinie – kluczowym elemencie procesu przywracania sprawności. Zaangażował także środowisko lokalne – rehabilitując je.   Innowacyjność działań Pana Tomasza E. Wardzały polega na podejściu do osób z niepełną sprawnością, w tym intelektualną, jako do osób, które są w stanie samodzielnie lub przy niewielkiej pomocy środowiska prowadzić satysfakcjonujące życie. Menedżerskie, ekonomiczne wykształcenie T. Wardzały kieruje prowadzone przez niego działalności na osiągnięcie sukcesu ekonomicznego, a pasja i wykształcenie pedagogiczne powodują, że dążenie do celów ma ludzką twarz – skupia się na zasobach, na czerpaniu przyjemności, na zwiększaniu stopnia trudności, na pełnej partycypacji podopiecznych w ustalaniu i osiąganiu celów oraz

Czytaj dalej »
Skip to content