Aktualności

Praca dla psychologa

Fundacja REPI zatrudni psychologa. Miejsce pracy: Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II ul. Hodowlana 6, Tarnów, www.SzkolimyMistrzow.pl Planowany termin rozpoczęcia pracy: 11 września 2023 r. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu (20 godzin w tygodniu po 60 minut) Godziny pracy: do uzgodnienia, między 7:30 i 14:30 Umowa o pracę na: zastępstwo z możliwością przejścia na czas określony i nieokreślony  Wynagrodzenie: 2300,00 zł (brutto za miesiąc)  Zapraszamy. Szczegóły znajdują się w pliku pdf.

Czytaj dalej »

Praca dla terapeuty zajęciowego

Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji zatrudni terapeutę zajęciowego.  Miejsce pracy: Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II Pracownia kartek okolicznościowych  ul. Hodowlana 6, Tarnów. www.szkolimymistrzow.pl Planowany termin rozpoczęcia pracy: 18 września 2023 r. Wymiar czasu pracy: 1 etat (40 godzin w tygodniu po 60 minut). Godziny pracy: 8 h dziennie między 6:30 i 15:00. Umowa o pracę na: okres próbny (3 miesiące). Wynagrodzenie: 4200,00 zł (brutto za miesiąc).  Zapraszamy. Szczegóły w załączonym pliku pdf. 

Czytaj dalej »

„Elementy magiczne” na żywo

Wieczór autorski i wystawa akwareli Wojciecha Sanka „Elementy magiczne” już 15 czerwca 2023 r. w Tarnowie, w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II. Zapraszamy. Tomik „Elementy magiczne” zawiera w wiersze i opowiadania autorstwa Wojciecha Sanka. Wydawnictwo zdobią liczne akwarele, które wyszły spod pędzla autora dzieł literackich. Wiersze i opowiadania przeczytają Autor oraz uczestnicy Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji. W magiczny nastrój wprowadzą nas wychowankowie Pani Małgorzaty Boruch z Pracowni Wokalnej Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Wydawnictwo ukazało się nakładem Bractwa Kurkowego w Ciężkowicach. To książka-cegiełka. Przychód ze sprzedaży wydawnictwa przeznaczony jest na uczestników Fundacji REPI. W czasie wieczoru będzie można zakupić tomik.Klient decyduje ile zapłaci za książkę. Wartość wydrukowania jednego egzemplarza książki to 30,00 zł. Taka cena została ustawiona w sklepie internetowym NiepowtarzalneZakupy.pl.Ponieważ jest to książka-cegiełka Klient będzie chciał zwiększyć wartość swojej cegiełki będzie mógł wpłacić darowiznę na rachunek bankowy Fundacji REPI o numerze 69 1940 1076 3077 8724 0012 0000.Można też płacić kartą i gotówką. Niezależny Serwis Informacyjny KADR objął wydarzenie Patronatem medialnym. Wojciech Sanek jest absolwentem Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Prawie przez dwie dekady był przewodnikiem i edukatorem w Muzeum Przyrodniczym im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach. Mocno zaangażowany w rozbudowę i rozwój tej placówki, wspierał jej działalność również jako dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice.Obecnie pracuje w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, jest starszym specjalistą z zakresu edukacji przyrodniczej.Laureat nagrody „Złotego Podkowca” za zaangażowanie w ochronę ostoi nietoperzy w Bukowcu.Maluje akwarele.Ojciec trójki dzieci, dlatego twórczość poetycką zamienił na pisanie bajek o charakterze regionalnym

Czytaj dalej »

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – przygotowaliśmy film 😃

5 maja w Polsce obchodzimy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a w Europie w Europie obchodzimy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Wciąż należy przypominać, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną są ludźmi. Mają oni niezbywalną godność człowieka. Mają prawo do realizowania swoich pragnień, dążenia do szczęścia – tak samo jak każda osoba. Powstała nawet Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2012 poz. 1169) uświadamiająca i strzegąca praw osób z niepełnosprawnościami sankcjonując, że mogą tak samo uczestniczyć w życiu społecznym, zawodowym, osobistym. Mogą być szczęśliwi. Szczęśliwi w ich odczuciu. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II prowadzonego przez Fundację REPI realizują się tak, jak oni sobie wyobrażają swój byt. W drodze do samorealizacji traktowani są podmiotowo, partnersko. Profesjonaliści Warsztatu towarzyszą im w tym, wspierają, podążają za nimi. To uczestnicy są osobami decyzyjnymi. Uczestnicy WTZJP2, wraz z terapeutami, przygotowali krótki film, w którym prezentują wycinek swojego życia – mówią co mogą, co robią oraz czego pragną. Można go obejrzeć na platformie YouTube, Facebook, oraz Instagram.

Czytaj dalej »

„Elementy Magiczne” Wojciecha Sanka

Najnowsza książka Wojciecha Sanka pt. „Elementy Magiczne” jest już dostępna w sprzedaży. Autor postanowił przekazać całość dochodu ze sprzedaży wydawnictwa na rzecz Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji. Serdecznie dziękujemy! Wieczór autorski połączony z wystawą prac Artysty miał miejsce w ciężkowickim Ratuszu w sobotę, 11 marca 2023 r. Na wydarzenie przybyło tak wiele osób, że zabrakło dla wszystkich miejsc. Książkę można zakupić w sklepie Fundacji REPI. To klient decyduje ile zapłaci za książkę. Wartość wydrukowania jednego egzemplarza książki to 30,00 zł. Taka cena została ustawiona w sklepie internetowym. Jeśli klient będzie chciał zwiększyć wartość swojej cegiełki będzie mógł wpłacić darowiznę na rachunek bankowy Fundacji REPI o numerze 75 1940 1076 3077 8724 0000 0000. Przychód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na wydatki inwestycyjne w Fundacji REPI i prowadzonym przez nią Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II.

Czytaj dalej »

Program Zajęcia Klubowe w WTZ

W Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie zajęcia klubowe organizowane są od lutego 2020 r. Celem Zajęć klubowych w WTZ jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Zajęcia klubowe odbywają się dwa razy w tygodniu w godz. 8.00-14.00 prowadzone są za pomocą indywidualnych i grupowych metod pracy. Od 16 lutego odbywa się kolejna edycja programu. W Zajęciach Klubowych mogą wziąć osoby spełniające warunki: Zajęcia klubowe prowadzone są w pracowniach terapeutycznych. Podczas zajęć w pracowniach terapii zajęciowej klubowicze poznają różnorodne techniki i metody pracy. Wykonują przydzielone zadania nabywają psychofizyczne sprawności oraz podstawowe i specjalistyczne umiejętności zawodowe. Rozwijają sprawność manualną. Kształtują umiejętność ekonomicznego gospodarowania materiałem oraz bezpiecznego posługiwania się narzędziami, przyborami i urządzeniami znajdującymi się w danej pracowni. Uczestnicy zajęć biorą udział w działaniach w zakresie aktywizacji społecznej: Udział w zajęciach klubowych jest bezpłatny.

Czytaj dalej »

Kupimy hafciarkę – złóż ofertę

Fundacja REPI zaprasza do składania ofert na dostawę hafciarki 15-igłowej do użytku profesjonalnego. Fundacja REPI zaprasza do składania ofert na dostawę hafciarki 15-igłowej do użytku profesjonalnego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II mieszczącego się przy ulicy Hodowlanej 6 w Tarnowie. Specyfikacja zamówienia znajduje się: tutaj (plik .pdf do pobrania). Formularz oferty wraz z oświadczeniami znajduje się: tutaj (plik .doc do pobrania). Termin składania ofert mija 27 grudnia 2022 r. o godzinie 14:00. Zamówienie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie kosztów dostosowania pomieszczeń i wyposażenia WTZJP2 nr AN/001/D z dnia 2022-11-09 dotyczącej projektu pt. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO WER 2014-2020 Działanie 2.6. Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Czytaj dalej »

WTZJP2 liderem przedsiębiorczości społecznej

Praca Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II Fundacji REPI została doceniona i wyróżniona w Konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej w kategorii Podmiot Reintegracyjny Roku. Nagrodę przyznano za promowanie idei zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w środowisku samorządowym. Kierownik Warsztatu Tomasz Eliasz Wardzała, po ogłoszeniu wyników tej kategorii konkursu, nie kryjąc wzruszenia, powiedział: – Dziękuję moim współpracownikom, uczestnikom i ich rodzicom i opiekunom, za wspólną pracę dającą zadowalające rezultaty. Dziękuję członkom Kapituły Konkursu w imieniu tych osób za dostrzeżenie efektów naszej wspólnej, synergicznej pracy. I dodał: – Szkolimy mistrzów przez rozwój, edukację, pracę, integrację. Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Fundacji REPI – Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji prowadzi zajęcia aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością (np. intelektualną, psychiczną, spektrum Aspergera i in.). W 11 pracowniach terapii zajęciowej, rehabilitacji i psychologicznej szkoli mistrzów – wspiera uczestników zajęć w nabywaniu lub udoskonalaniu wiedzy, umiejętności, kompetencji do szczęśliwego życia osobistego i zawodowego. W pracy WTZJP2 doceniono wieloaspektową jego działalność w zakresie promocji zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Zaczyna się to od diagnozy możliwości uczestnika. Następnie uczestnicy posyłani są na kursy kwalifikacyjne kończące się egzaminami państwowymi. Później mają treningi pracy – Warsztat zorganizował system praktyk wewnętrznych i zewnętrznych, w czasie których uczestnicy uczą się wykonywać pracę na różnych stanowiskach, pomocniczych, wytwórczych, obsługowych, usługowych. Wykonują je z trenerami pracy, a następnie samodzielnie. Za dodatkowe zaangażowanie uczestnicy otrzymują dodatkowe pieniądze w ramach treningu ekonomicznego. Konkurs od 11. lat organizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie po to, by wyróżnić i wesprzeć przedsiębiorstwa społeczne, przedsiębiorstwa i

Czytaj dalej »
Skip to content