Nasza Misja

Misją Fundacji REPI jest budzenie aktywności i wspieranie rozwoju obywateli, organizacji i społeczności lokalnych.

O nas

Fundacja REPI zajmuje się budzeniem aktywności i wspieraniem rozwoju osób, organizacji i społeczności lokalnych. Zależy nam na tym, aby każda osoba czy organizacja mogła w pełni wykorzystywać swój potencjał osiągając pełnię rozwoju.

Naszą misję realizujemy poprzez trzy rodzaje działań. Pracujemy w społeczności lokalnej na rzecz zwiększenia świadomości wartości osób z niepełnosprawnościami. Organizujemy konferencje, kampanie informacyjne, wydarzenia integracyjne. W trakcie działań ciągłych i projektowych przygotowujemy osoby niepełnosprawne do poszukiwania i podejmowania
pracy. Organizujemy wydarzenia sportowe i integracyjne na skalę lokalną i ogólnopolską. 

Działamy od 2009 roku. Naszym wsparciem obejmujemy rocznie około 300 osób z Tarnowa, powiatu i Polski. Rocznie przeznaczamy na nasze działania ponad milion złotych.

Cele

Rozwój

Wszechstronny rozwój osób i grup, w tym upowszechnianie równości szans.

Rehabilitacja

Rehabilitacja i aktywizacja społeczna i zawodowa oraz integracja jednostek i środowisk.

Edukacja

Edukacja i wychowywanie dzieci, młodzieży i dorosłych.

Działania

Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, oraz działalność gospodarzą w następujących formach:

Prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie.

Organizuje Mityng pływacki osób z niepełnosprawnościami.

Organizuje Zawody wspinaczkowe osób z niepełnosprawnościami.

Realizuje projekty aktywizujące społecznie i zawodowo.

Tworzy przestrzeń do powstawania i wymiany wiedzy – organizuje konferencje, szkolenia, seminaria, wydaje książki.

Współorganizuje wydarzenia cykliczne i okolicznościowe.

Szkoli swoich pracowników i podopiecznych.

Współpracuje z organizacjami z Tarnowa, regionu, Polski profesjonalizując prowadzoną działalność.

Skip to content