Statut

Pierwszy Statut Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji powstał 15 października 2009 roku i był zmieniany trzy razy. Najdłużej, w niezmienianej treści, Statut obowiązywał od 29 listopada 2011 r. do 31 grudnia 2021 roku.

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje najnowszy Statut Fundacji REPI.

Można pobrać egzemplarz Statutu Fundacji REPI w formacie .pdf

– plik poświadczony przez sąd, potwierdzony za zgodność z oryginałem TUTAJ

– plik bez poświadczenia, potwierdzony za zgodność z oryginałem TUTAJ 

 

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, czyli dane urzędowe dotyczące Fundacji REPI można bezpłatnie pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości klikając TUTAJ

„Numer KRS” wpisując nasz KRS Fundacji REPI, tj.: 0000340823.

Skip to content