Foto ze strony: http://decorativ.pl/portfolio/haft/

Fundacja REPI zaprasza do składania ofert na dostawę hafciarki 15-igłowej do użytku profesjonalnego.

Fundacja REPI zaprasza do składania ofert na dostawę hafciarki 15-igłowej do użytku profesjonalnego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II mieszczącego się przy ulicy Hodowlanej 6 w Tarnowie.

Specyfikacja zamówienia znajduje się: tutaj (plik .pdf do pobrania).

Formularz oferty wraz z oświadczeniami znajduje się: tutaj (plik .doc do pobrania).

Termin składania ofert mija 27 grudnia 2022 r. o godzinie 14:00.

Zamówienie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie kosztów dostosowania pomieszczeń i wyposażenia WTZJP2 nr AN/001/D z dnia 2022-11-09 dotyczącej projektu pt. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO WER 2014-2020 Działanie 2.6. Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.