Praca Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II Fundacji REPI została doceniona i wyróżniona w Konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej w kategorii Podmiot Reintegracyjny Roku. Nagrodę przyznano za promowanie idei zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w środowisku samorządowym.

Kierownik Warsztatu Tomasz Eliasz Wardzała, po ogłoszeniu wyników tej kategorii konkursu, nie kryjąc wzruszenia, powiedział: – Dziękuję moim współpracownikom, uczestnikom i ich rodzicom i opiekunom, za wspólną pracę dającą zadowalające rezultaty. Dziękuję członkom Kapituły Konkursu w imieniu tych osób za dostrzeżenie efektów naszej wspólnej, synergicznej pracy. I dodał: – Szkolimy mistrzów przez rozwój, edukację, pracę, integrację.

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Fundacji REPI – Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji prowadzi zajęcia aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością (np. intelektualną, psychiczną, spektrum Aspergera i in.). W 11 pracowniach terapii zajęciowej, rehabilitacji i psychologicznej szkoli mistrzów – wspiera uczestników zajęć w nabywaniu lub udoskonalaniu wiedzy, umiejętności, kompetencji do szczęśliwego życia osobistego i zawodowego.

W pracy WTZJP2 doceniono wieloaspektową jego działalność w zakresie promocji zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Zaczyna się to od diagnozy możliwości uczestnika. Następnie uczestnicy posyłani są na kursy kwalifikacyjne kończące się egzaminami państwowymi. Później mają treningi pracy – Warsztat zorganizował system praktyk wewnętrznych i zewnętrznych, w czasie których uczestnicy uczą się wykonywać pracę na różnych stanowiskach, pomocniczych, wytwórczych, obsługowych, usługowych. Wykonują je z trenerami pracy, a następnie samodzielnie. Za dodatkowe zaangażowanie uczestnicy otrzymują dodatkowe pieniądze w ramach treningu ekonomicznego.

Fot. ROPS Kraków

Konkurs od 11. lat organizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie po to, by wyróżnić i wesprzeć przedsiębiorstwa społeczne, przedsiębiorstwa i samorządy wspierające rozwój przedsiębiorczości społecznej i ekonomii społecznej oraz promować ekonomię społeczną w województwie małopolskim. Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II był nominowany do nagrody cztery lata z rzędu. W 2020 roku, tak jak wszystkie podmioty, otrzymał równorzędne wyróżnienie za łączenie codziennej pracy ze wsparciem osób, które były skazane na pozostanie w domu przez pandemię koronawirusa. W bieżącym roku WTZJP2 otrzymał wyróżnienie, a pierwsze miejsce przyznano innej organizacji.

Krzysztof Cukier www.strefawspomnien.pl

Ekonomia społeczna to prowadzenie biznesu z osobami, którym wcześniej nie dano szansy lub takimi, którym coś w życiu pokomplikowało się. Jest to działalność na rzecz społeczności lokalnej z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem, np. osobami z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotnymi, osobami z zaburzeniami psychicznymi, byłymi więźniami, osobami po 60. roku życia.

Reintegracja społeczna to działania służące odbudowaniu lub nabyciu i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.

Reintegracja zawodowa to działania służące zdobyciu nowych kwalifikacji, kompetencji, wiedzy i umiejętności w celu odbudowania lub uzyskania i podtrzymania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy i awansu zawodowego.

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II zajmuje się rehabilitacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami. Zależy nam na tym, aby nasi uczestnicy łatwiej znajdowali pracę, która będzie dawała im możliwości godnego życia.

Naszą misję realizujemy poprzez przygotowywanie osób z niepełnosprawnościami do roli pracownika. Zdobywają oni wiedzę i umiejętności, nabywają kompetencje oraz kształtują swoją postawę do pracy. Aby osiągnąć nasz cel prowadzimy różnorodne działania dostosowane do potrzeb podopiecznych; od nauki prostych czynności do skomplikowanych procesów. Nasi uczestnicy biorą udział w kursach zawodowych, zdobywają ustawowe uprawnienia do wykonywania niektórych zawodów. Współpraca z rodzicami uczestników jest dla nas istotna w procesie osiągania celu.

Działamy od 2006 roku. Naszym wsparciem obejmujemy 45-51 osób. Spośród naszych uczestników nie mniej niż dwie osoby w roku podejmują i utrzymują zatrudnienie.

Działamy przy ulicy Hodowlanej 6 w Tarnowie w dni robocze od 7:00 do 15:00. Można kontaktować się z nami pod numerem telefonu 146273503 lub mailowo na adres biuro@wtzjp2.pl.

Fot. ROPS Kraków

Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji

Fundacja REPI zajmuje się budzeniem aktywności i wspieraniem rozwoju osób, organizacji i społeczności lokalnych. Zależy nam na tym, aby każda osoba czy organizacja mogła w pełni wykorzystywać swój potencjał osiągając pełnię rozwoju.

Naszą misję realizujemy poprzez trzy rodzaje działań. Pracujemy w społeczności lokalnej na rzecz zwiększenia świadomości wartości osób z niepełnosprawnościami. Organizujemy konferencje, kampanie informacyjne, wydarzenia integracyjne. W trakcie działań ciągłych i projektowych przygotowujemy osoby niepełnosprawne do poszukiwania i podejmowania pracy. Organizujemy wydarzenia sportowe i integracyjne na skalę lokalną i ogólnopolską. Naszym wsparciem obejmujemy rocznie około 300 osób z Tarnowa, powiatu i Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *